ჩვენს შესახებ

ინფორმაცია აკრედიტაციაზე

lab3

საგამოცდო ლაბორატორია

  • შეფასების სტანდარტი: სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018-ის შესაბამისად
  • აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი: GAC-TL-0217
  • აკრედიტაციის მოწმობის მოქმედების ვადა: 2025-ივლისი-21

პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო

  • შეფასების სტანდარტი: სსტ ისო/იეკ 17065:2012/2014
  • აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი: GAC-PRC-0022
  • აკრედიტაციის მოწმობის მოქმედების ვადა: 2025-ნოემბერი-25
lab1

მისამართი

ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. 73

ტელეფონი

0322 61 53 39

599 33 05 51

ელ-ფოსტა

temoexpert@yahoo.com